نتایج آزمون ورودی - مرحله یک


با سلام و آرزوی سلامتی برای داوطلبین عزیز ورود به پایه دهم

نتایج سنجش علمو پذیرفته شدگان اولیه دبیرستان بعثت (دوره دوم) در سال تحصیلی 1400-1399 در جدول زیر قابل مشاهده است. (جهت هماهنگی زمان مصاحبه طی روزهای آینده با شما تماس گرفته خواهد شد)

تذکر 1 : داوطلبان محترمی که شماره ملی شان در این لیست موجود نمیباشد، به دلیل عدم کسب حد نصاب نمره لازم، از ادامه فرآیند ثبت نام بازمانده‌اند. همچنین امکان دعوت به مصاحبه برای عزیزانی که در لیست رزرو قرار دارند پس از جمع بندی مصاحبه های اولیه وجود خواهد داشت.

تذکر 2 : داوطلبان محترمی که دعوت به مصاحبه شده‌اند در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم شماره 1 مصاحبه از طریق لینک زیر اقدام نمایند. (در صورت عدم تکمیل این فرم مصاحبه انجام نخواهد شد)


5ed64da8048a0.jpg

5ec418f2e03eb.jpg

5eb9257f69884.jpg

5eb92551ad639.jpg

5eb92522285c9.jpg

5eb924ae35497.jpg

5eb923474b43e.jpg